Σάββατο, 23 Σεπτεμβρίου, 2023
ΑρχικήΚΥΚΛΑΔΕΣΑμοργόςΑνάρτηση Τευχών Δημοπράτησης για Προμήθεια και εγκατάσταση ψηφιακών υδρομετρητών στο δημοτικό δίκτυο...

Ανάρτηση Τευχών Δημοπράτησης για Προμήθεια και εγκατάσταση ψηφιακών υδρομετρητών στο δημοτικό δίκτυο ύδρευσης Δήμου Αμοργού

Ο Δήμος Αμοργού προκηρύσσει τη διενέργεια ηλεκτρονικής ανοικτής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για «Προμήθεια και εγκατάσταση ψηφιακών υδρομετρητών στο δημοτικό δίκτυο ύδρευσης Δήμου Αμοργού».

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής – Next Generation EU.

2023-OJS173-542606-el_signed
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_signed
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-Αν.Φυσ.Οικ.Αντικειμ_signed
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ-Ε.Σ.Υ_signed
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙIΙ-EEEΣ_signed
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV-Γ.Σ.Υ_signed
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V-Τεχνικές Προδιαγραφές_signed
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII-Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ _signed
Δ10_Ε1-Υ.Δ.-Συμμόρφωσης
Δ20_Ε1-Υ.Δ.-Στοιχεία-Πραγματικών-Δικαιούχων-1.0

Περισσότερα