Σάββατο, 23 Σεπτεμβρίου, 2023
ΑρχικήΕλλάδαEurobank: Deal με την Ελληνική Τράπεζα για την απόκτηση ποσοστού 1,6% έναντι...

Eurobank: Deal με την Ελληνική Τράπεζα για την απόκτηση ποσοστού 1,6% έναντι 15,5 εκατ. ευρώ

Τη σύναψη σύμβασης αγοραπωλησίας μετοχών («SPA») με την Senvest Management, LLC, ανακοινώνει η Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία (Eurobank)

Βάσει της συμφωνίας, η Eurobank αποκτά συμμετοχή 1,6% (6.587.676 μετοχές) στην Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ («Ελληνική Τράπεζα»), έναντι συνολικού τιμήματος 15,5 εκατ. ευρώ ή 2,35 ευρώ/μετοχή («Συναλλαγή»), το οποίο μπορεί να προσαρμοστεί, μεταξύ άλλων, ανάλογα με την ημερομηνία της ολοκλήρωσης της Συναλλαγής και τους όρους της επακόλουθης δημόσιας πρότασης.

Σε συνέχεια της από 23 Αυγούστου 2023 ανακοίνωσης της, διευκρινίζεται πως η εξαγορά υπόκειται σε κανονιστικές εγκρίσεις και θα ολοκληρωθεί μετά την πλήρη εκπλήρωσή τους. Μέχρι τότε η Senvest Management, LLC θα συνεχίσει να διατηρεί την πλήρη νομική και πραγματική κυριότητα των μετοχών προς πώληση, καθώς και όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτές. Η Eurobank ενδέχεται να εξετάσει την απόκτηση και επιπλέον μετοχών μέσω άλλων συναλλαγών, η ολοκλήρωση των οποίων θα τελεί υπό τις αντίστοιχες κανονιστικές εγκρίσεις.

Σημειώνεται πως η Eurobank κατέχει ήδη ποσοστό 29,2% στην Ελληνική Τράπεζα και συνεπώς μετά την ολοκλήρωση της Συναλλαγής καθώς και την απόκτηση ποσοστού 17,3% από την Poppy S.a.r.l όπως ανακοινώθηκε την Τετάρτη 23 Αυγούστου, η συμμετοχή της θα ανέλθει συνολικά σε 48,1%.

Πηγή: cnn.gr

Περισσότερα