Σύρος – Ημερίδα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «ICARIA – Improving Climate Resilience of critical Assets».

Ημερίδα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος
«ICARIA – Improving Climate Resilience of critical Assets».

Στο πλαίσιο του Προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης «HORIZON-MISS-2021-CLIMA-02 – Research and Innovation actions in support of the implementation of the Adaptation to Climate Change Mission», Proposal number: 101093806, με την επωνυμία: ICARIA, στο οποίο συμμετέχει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, ο Χωρικός Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων και Υπεύθυνος Πολιτικής Προστασίας κ. Γ. Λεονταρίτης απευθύνει πρόσκληση συμμετοχής σε όλους τους αρμόδιους φορείς (Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Δήμος Σύρου-Ερμούπολης, Δ.Ε.Υ.Α. Σύρου, Πυροσβεστική Υπηρεσία, Νοσοκομείο Σύρου, Επιμελητήριο Κυκλάδων, Λιμεναρχείο Σύρου, Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, Αερολιμένας Σύρου, ΔΕΔΔΗΕ) στην Ημερίδα που θα πραγματοποιηθεί στη Σύρο την Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2023 στη Συνεδριακή Αίθουσα του Επιμελητηρίου Κυκλάδων στις 10.00 π. μ.

Κύριοι στόχοι του Προγράμματος είναι η δημιουργία και χρήση ενός ολοκληρωμένου πλαισίου μοντελοποίησης σε επίπεδο υποδομών για την κατανόηση των επιπτώσεων τις κλιματικής αλλαγής σε αυτές, καθώς και η ανάλυση και πρόταση βιώσιμων και οικονομικά αποδοτικών λύσεων για την μείωση του κινδύνου κλιματικών καταστροφών τόσο μεμονωμένων και σύνθετων (cascading effects).

Ειδικότερα για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου θα εξειδικευθεί το Πρόγραμμα σε τέσσερα νησιά (Σύρο, Νάξο, Ρόδο και Κω) με έμφαση στην αξιολόγηση και εκτίμηση των κινδύνων από φυσικές καταστροφές (πλημμύρες, δασικές πυρκαγιές, ξηρασία, κλιματική αλλαγή) και τα επαγόμενα από αυτές φαινόμενα (κατολισθήσεις, καταπτώσεις κ.α.) και τις επιπτώσεις που έχουν στο δομημένο, ανθρωπογενές και φυσικό περιβάλλον. Από το πρόγραμμα αυτό θα δημιουργηθούν βάσεις δεδομένων (πληθυσμός, υποδομές, τουριστική κίνηση, καταλύματα και κατανομή τουριστών, κλπ.) και θα χρησιμοποιηθεί και για τη διαχείριση γεωκινδύνων (εκτός των προαναφερθέντων) και επιπλέον θα είναι δυνατόν να αξιοποιηθεί και για άλλους σκοπούς (π.χ. χρήσεις γης, περιβαλλοντικός σχεδιασμός, κλπ.).