Σάββατο, 23 Σεπτεμβρίου, 2023
ΑρχικήΚΥΚΛΑΔΕΣΤήνος - Προκήρυξη για καθαριότητα σχολικών μονάδων στο δήμο

Τήνος – Προκήρυξη για καθαριότητα σχολικών μονάδων στο δήμο

Προκήρυξη για καθαριστές/καθαρίστριες σχολικών μονάδων στο δήμο Τήνου μέσω ΑΣΕΠ (asep.gr).

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει σύμβαση πλήρους και μερικής απασχόλησης.

Από την κατανομή των θέσεων προκύπτει ότι θα επιλεγούν απόφοιτοι Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.

ΑΣΕΠ: Προκήρυξη για καθαριότητα σχολικών μονάδων στο δήμο Τήνου – Πότε και πώς η υποβολή αιτήσεων

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ξεκινά την Τρίτη 8 Αυγούστου και ολοκληρώνεται την Τρίτη 22 Αυγούστου 2023.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την συνημμένη αίτηση με αριθμό ΣΟΧ 4/2023 και να την υποβάλουν είτε ηλεκτρονικά (dt.prosopiko@1516.syzefxis.gov.gr), είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Τήνου, Ευαγγελιστρίας 72, Τήνος Τ.Κ. 84200, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, υπόψη κας Σωτηρίας Καλογερά (τηλέφωνο επικοινωνίας: 2283031462) ή κας Ιουλίας Δελλατόλα (τηλέφωνο επικοινωνίας: 2283360117).

Πηγή: kykladiki.gr

Περισσότερα